Midtjysk Køreselskab

Velkommen

Henrik til TREC stævne
klubstævne d 19-5 Birgitte i vandgraven
klubstævne d 19-5 Jan i vandgraven
Else til TREC stævne

TREC + fløjt og kør hos Kurt og Grethe – lørdag d. 8. oktober.

MKS afholder TREC stævne + fløjt og kør hos Kurt og Grethe Pedersen, Uglkærvej 4,Tvis, 7500 Holstebro. Alle kan deltage i TREC som er lidt en blanding af keglekørsel og noget maraton. Nærmere info kan findes på hjemmesiden og facebook op til stævnet. Startgebyr til TREC er for medlemmer af MKS 150kr og 200 kr. for andre. Startgebyr for fløjt og kør er 75 kr. som indbetales på konto 9261 3050763675.

Generalforsamling – torsdag d. 13. oktober

 

Midtjysk Køreselskab afholder generalforsamling torsdag d. 13. oktober 2022 på Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals.

Indkomne forslag skal sendes til Sanne Hansen på mail sekretær.mks@hotmail.com senest d. 5. oktober.

Tilmelding til spisning skal ske til Sanne på mail eller tlf. 28559247 senest onsdag d. 5. oktober.

Vi starter kl. 18.00 med spisning, MKS giver mad og drikke.

Kl. 19.00 starter den ordinære generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter.

Dagsorden til generalforsamling d. 13. oktober 2022

 

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Valg til bestyrelsen: På valg:

 Claus - ønsker ikke genvalg

Sanne – ønsker ikke genvalg

Gitte – ønsker ikke genvalg

6. Valg af suppleanter

7. Valg til pløjeudvalg

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Lüttichaus Vandrepokal

11. Pokal og medalje til Årets Kusk

12. Vandreploven

13. Hædring af medlemmer

14. Evt

 

Pløjning på Nr. Vosborg - søndag d. 16. oktober

MKS afholder pløjestævne på Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb. Nr. Vosborg er en herregård med gamle hestetraditioner, hvor vi som sidste år har fået lov at være, og vi er glade for at få muligheden igen. Der er kaffe og lodtrækning kl. 9.00. Startgebyr 200 kr. Tilmelding til Erling Larsen