Midtjysk Køreselskab

Velkommen

Henrik til TREC stævne
klubstævne d 19-5 Birgitte i vandgraven
klubstævne d 19-5 Jan i vandgraven
Else til TREC stævne

Generalforsamling torsdag d. 15. oktobe

Midtjysk Køreselskab afholder generalforsamling torsdag d. 15. oktober 2020 på Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals.

Vi starter kl. 18.30 med spisning, MKS giver mad og drikke. Kl. 19.15 starter den ordinære generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag skal sendes til Sanne Hansen på mail sekretaer.mks@hotmail.com senest d. 10. oktober.

Vi kårer igen i år ”Årets Kusk” som har klaret sig godt gennem stævnesæsonen. Resultaterne skal sendes til Sanne på mail senest d. 10. oktober. Det regnes ud efter følgende pointsystem: Deltagelse og gennemførsel af klubstævne: 5 point Deltagelse og gennemførsel af landsstævne/åbent stævne: 10 point Samlet placering ved landsstævne: 1. plads: 5 point 2. plads: 4 point 3. plads: 3 point 4. -7. plads: 2 point Resten: 1 point

Lüttichaus Vandrepokal skal tildeles en person der har gjort noget særligt for vores forening. Har du et forslag til hvem der har gjort sig fortjent til denne hæder vil vi gerne høre det. Send dit forslag til Sanne inden d. 10. oktober.

Tilmelding til spisning skal ske til Sanne på mail eller tlf. 28 55 92 47 senest d. 10. oktober.

Dagsorden til generalforsamling torsdag d. 15. oktober 2020

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Valg til bestyrelsen:

Kurt Pedersen, modtager genvalg

Hans Nielsen, modtager genvalg

Sanne Hansen, modtager genvalg

6. Valg af suppleanter

Erling, modtager genvalg.

Torben, modtager genvalg

7. Valg til pløjeudvalg

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag.

10. Lüttichaus Vandrepokal

11. Pokal og medalje til Årets Kusk

12. Vandreploven

13. Hædring af medlemmer.

14. Evt.

Klubstævne på Birken - søndag d. 9. august

samlet resultat se her