Midtjysk Køreselskab

Velkommen

Henrik til TREC stævne
klubstævne d 19-5 Birgitte i vandgraven
klubstævne d 19-5 Jan i vandgraven
Else til TREC stævne

Landsstævne på Birken – d. 2. -. 4 september

MKS afholder landsstævne på Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals. Der køres efter gældende propositioner. MKS påtager sig intet ansvar for skader på kuske, heste, hjælpere eller materiel. Tilmelding på mail: sekretaer.mks@hotmail.com. Tilmeldingsblanket kan findes på Dansk Køreforbunds hjemmeside

Propositioner se her 

TREC + fløjt og kør hos Kurt og Grethe – lørdag d. 8. oktober.

MKS afholder TREC stævne + fløjt og kør hos Kurt og Grethe Pedersen, Uglkærvej 4,Tvis, 7500 Holstebro. Alle kan deltage i TREC som er lidt en blanding af keglekørsel og noget maraton. Nærmere info kan findes på hjemmesiden og facebook op til stævnet. Startgebyr til TREC er for medlemmer af MKS 150kr og 200 kr. for andre. Startgebyr for fløjt og kør er 75 kr. som indbetales på konto 9261 3050763675.

Generalforsamling – torsdag d. 13. oktober

MKS afholder generalforsamling torsdag d. 13. oktober på Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals for både medlemmer og ægtefæller. Som de foregående år inviterer vi medlemmerne til spisning kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.